S.S.KARABÖRTLEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
Tel: 0 252 251 70 16 - info@arikobal.com.tr

ARIKO
S.S.KARABÖRTLEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

KURULUŞ:

Muğla ili Ula ilçesi KARABÖRTLEN köyü, Gökova Körfezine 15km mesafede, çam ağaçlarıyla kaplı dağlarla çevrili, Muğla-Fethiye karayolundan 3 km içerde kurulmuş çok şirin bir köydür. Ana yola asfalt yolla bağlı olup eski Muğla-Fethiye karayolu köyün içinden geçer. Yolun bu bölümü kısa olduğu için halen tercih edilir. Karabörtlenin bugünkü nüfusu 2000 dolayındadır. Çevresindeki Elmalı, Portakallık, Sarayyanı, Örnekköy, Kıra, Arıcılar, Kavakçalı ve Çiçekli köylerinin merkezi konumundadır. Karabörtleni takriben 1850 yıllarında Balcızade Hüseyin Efendi kurmuştur. Köyümüzün kurucusu Hüseyin Efendi o yıllarda komşu Elmalı köyünden buraya yerleşerek kuzeyden Denizli, batıdan Çine-Aydın, doğudan Fethiye-Seki sınırına kadar uzanan bölgeden öğrencileri bulunan büyük bir medreseyi kurarak ders vermiştir.O yıllarda bu öğrenci topluluğunun sayısı bilinmemekle beraber tahminlerin çok üstünde olduğu sanılmaktadır. İşte bu topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere fırın, nalbant, yapıcı(inşaat ustası), berber, terzi, ayakkabıcı, demirci ve değirmen gibi işyeri ve esnaf gurubunu oluşturmuştur. Tarihsel süreç içerisinde Merete, Kıroba adları ile de anılan Karabörtlende kuruluşundan bu yana ARICILIK yapılmaktadır. Yine halen ÇAM BALI çok ünlüdür. İlk defa 1965 yılında gezginci arıcılık yapılmıştır. Gezginci arıcılıktan amaç komşu yöre ve yaylalarda arı kolonilerini güçlendirip çam balını daha çok üretmektir. Gezginci arıcılık sonucunda ürünün pazarlanması başta olmak üzere daha birçok sorun ortaya çıkmıştır. Nihayet bu sorunlara çözüm bulmak ve en önemlisi üretimi artan çam balını tanıtmak ve pazarlamak üzere köyden yedi arıcı 1972 yılında bir araya gelerek arıcılık kooperatifi olan S.S.KARABÖRTLEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİni kurmuşlardır. Kuruluşundan kısa bir süre sonra göreve başlayıp 1982 yılına kadar hizmet veren kooperatifçi İbrahim Mersin ürünümüz çam balını tüm Türkiyeye tanıtmıştır.Kendisinin, köyümüz ve çevresinin gelişmesinde ekonomik ve kültürel anlamda çok önemli katkıları olmuştur. Biz kooperatifçi olarak onun örnek yaşamı ve çalışma ilkeleriyle başarıya yürüyoruz.

AMACI:

Ortaklarının her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

ÇALIŞMA KONULARI:

Kooperatif, kuruluş amacına uygun olarak arıcılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektörde bir arıcının tüm ihtiyaçlarını (bal mumu, temel bal peteği ve arı kekini kendisi üreterek, maske, arıcı körüğü, kovan, çıta, çıta teli, el demiri, bal sağım makinesi, muhtelif ambalaj malzemelerini temin ederek) karşılamaktadır. Orman içi köyü kooperatifi olması nedeniyle orman ürünleri üretimini Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirir. Orman ürünleri üretimi çalışmalarında doğanın korunması ve özellikle bal veren çam ağaçlarımızın yaşamına özel önem vererek faaliyet gösterir.

YÖNETİM KURULU:

Başkan: Mehmet Emin Benzer
II.Başkan: Yılmaz Gökoğlu
Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Yaraş, Zeki Özcan , Özay Çetin